Under 2018 har föreningen gjort en lokalekonomisk analys över bygden:

lea-flyingebygden