Allmän information om verksamheten

Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling (org 846502-7657) har sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden bl.a. genom att lyfta fram bygdens frågor och bedriva informations- och opinionsarbete, samt stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.

Verksamhet under 2018

Under sommaren ordnade föreningen traditionsenligt midsommar på Gröningen med dans kring midsommarstången. Deltog gjorde Boerewors som sålde korv, Scouterna som hade chokladhjul och PAX Brygghus som sålde lättöl. Kreativa blomster ordnande kransar till försäljning. Det var som vanligt mycket välbesökt och uppskattat!

Föreningen var också representerad GoFs loppis i augusti liksom föregående år. Där presenterade föreningens verksamhet, sålde böcker och berättade för de intresserade om vad vi sysslar med.

I september arrangerades skördefesten för andra gången för att synliggöra all den kraft och företagsamhet som finns i bygden och i närområdet. I år var det 8 utställare som sålde grönsaker och hantverksprodukter mm. Tre olika mat/fikaställen; Flyingeskolans sexor stod för kaffe och kakor, matvagn med asiatisk mat och grillad korv från ICA Andersson. Och så klart fanns musteriet, där föreningen sålde must på flaska och man fick komma och musta sina äpplen. Roliga barnaktiviteter; halmbalar, ponnyridning, traktor och blomsterpyssel fanns också. Det kom uppskattningsvis 500 besökande och Skånskan skrev en artikel: https://www.skd.se/2018/09/16/stort-intresse-for-skordefesten/. Föreningen köpte också in en mustapparat som man kan hyra för att musta äpplen. Kontakt via Elvira Edenlund i styrelsen om man är intresserad av att hyra, 079-341 72 63.

Vi arrangerade barnloppis under två tillfällen i idrottshallen, den 15/4 och 30/9 med drygt 30 utställare som sålde leksaker och barnkläder och säkert 200 besökare.

Under hösten inledde föreningen sitt samarbete med GoF If kring f d Hemvärnsgården i Gårdstånga, numera kallad ”Föreningsgården”. Flyinge Utveckling har ett kontor/mötesrum på gaveln med egen ingång som vi fick tillgång till i början av november. Då kommunen står för alla kostnader och vårt ändamål är allmännyttigt och för hela bygden, så betalar vi ingen hyra. Planerna är att, på olika sätt tillsammans med GoF, anordna olika aktiviteter i huset; exempelvis hantverksutställning, sy- och stickkvällar, knattedisco, yoga, växtloppis, sommarcafé. För att inviga föreningens nya lokal bjöds det in till ”adventsmingel” med glögg och pepparkakor den 3/12. Ett tiotal medlemmar dök upp med idéer på hur vi skulle kunna använda lokalerna framöver.

Lokalekonomisk analys

Vad finns det för resurser i bygden och vilka utvecklingspotentialer kan dessa ge? Ett redskap för att synliggöra detta är en Lokalekonomisk analys, som fungerar som ett slags kollektivt självporträtt, där det man bl a kartlägger bygdens inkomster och utgifter, baserat på statistik från SCB. Rapporten som föreningen gjort tillsammans med Centrum för publikt entreprenörskap och Coompanion Skåne, finns att läsa på: http://www.flyingeutveckling.se/lokalekonomisk-analys/. Flyingebygdens LEA kommer att presenteras på Flyingerådet 2019 och har redan visats upp som ett exempel vid olika evenemang kring lokal utveckling runt om i Skåne.

Gräsrotsakademin

Tillsammans med utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans, drev vi under våren-sommaren, ett test på en studiecirkel i hur man kan engagera och mobilisera sig i en bygd. Detta genom studiebesök och workshops för att lära av varandra. Vi besökte Röstånga, visade upp Flyinge och gjorde en resa till Uddebo i Tranemo kommun. För att göra detta fick vi 10 000 kr i stimulansbidrag av Hela Sverige Ska Leva Skåne. Rapporten finns att läsa på vår hemsida: http://www.flyingeutveckling.se/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-Gr%C3%A4srotsakademin_SV.pdf

Informationsspridning

Under våren delade vi ut ett informationsblad i alla brevlådor om vad som var på gång i bygden under 2018. Information har också spridits genom hemsidorna för bygden, föreningen och bolagen; www.flyingebygden.se , www.flyingeutveckling.se och www.fbgab.se.

I sociala medier driver föreningen gruppen Flyinge Framtid, som har cirka 1200 medlemmar (jan 2019), en öppen och mycket aktiv grupp för lokal utveckling och lokala frågor inom Flyingebygden. Vidare facebooksidan Flyingebygden som är en mer officiell kanal för föreningen.

 Föreningen har också under hösten 2018 startat ett instagramkonto. Här vill vi visa upp bygden på olika sätt; dels vad föreningen gör men även våra andra föreningar, boende och företag. En bild säger mycket och är ett bra och enkelt sätt att kommunicera. Länk till kontot: https://www.instagram.com/flyinge_utveckling/.

Vi skickade ut vårt första nyhetsbrev i oktober till ca 150 mottagare och planen är att skicka ut 1-2 gånger per termin framöver.

Försäljning av Flyingeboken fortsätter, de flesta via frisören och på olika evenemang. Vi har även delat ut boken som gåva vid ett antal tillfällen.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under 2018 arbetat ideellt ca 1000 timmar. Utöver styrelsen har övriga medlemmar och andra lagt ner uppskattat ca 100 timmar. Det ideella arbetet har innefattat arbete i styrelsen, projekt, olika möten och lokala aktiviteter som skördefest, midsommarfirande, loppis, mm samt arbete med föreningens och bygdens hemsidor och sociala medier.

Styrelsen fick en ny medlem under 2018, Ulrika Andersson på Flyinge Kungsgård. Under året har styrelsen fortsatt att fokusera på lokala aktiviteter för att engagera folk i bygden och värva medlemmar, samt iordningställandet av vår nya lokal. Dessutom har styrelsen varit engagerad i försäljningen av Flyingegårdens fastighetsaktiebolag, vilket tagit mycket tid anspråk. Sara Ericsson har representerat bygden genom styrelsearbete för Leader Lundaland, samt på seminarier och workshops i olika sammanhang.

Under verksamhetsåret 2018 har sex ordinarie protokollförda styrelsemöten hållits och därtill har det förekommit ett antal arbetsmöten.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

 • Ordförande Sara Ericsson, Flyinge
 • Vice ordförande Per Brunmark, Gårdstånga
 • Markus Rytterkull, kassör, Flyinge
 • Elvira Edenlund, Flyinge
 • Karin Therén, sekreterare, Flyinge
 • Martina Bergström, Flyinge
 • Suppleant Ulf Lundin, Flyinge
 • Suppleant Elisabeth Rydberg, Getinge
 • Suppleant Ulrika Andersson, Flyinge AB

Revisor: Maria Lunderot redovisningsbyrå, Veberöd. Lekmannarevisor: Per-Olof Treijner, Flyinge

Valberedningen bestod av Ola Wintzell, Flyingeby (sammankallande) och Martina Bergström, Flyinge.

Medlemmar

Föreningen har under året haft totalt 36 betalande medlemmar, vilket är en ökning mot 2017. Årsavgiften har varit oförändrad sen tidigare år: 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för företagsmedlem.

Flyingefonden

En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:

 • Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
 • Ungdomsstipendium
 • Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
 • Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
 • Investering som höjer bygdens värde och trivsel
 • Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo

Fondens behållning vid årsskiftet 2018/2019: drygt 220 000 kronor, placerat hos Sparbanken Skåne.

Flyingefondens delade under 2018 ut till:

 • Arrangörerna av midsommarfirandet på gröningen, Martina och Karin tilldelas 2 500:-.
  Midsommarfirandet har dom senaste åren växt och uppskattas av både barn och vuxna. Tack för att ni för traditionerna vidare.
 • Alesandra Sagna, Getinge smedja, får 2 500:- som ett bidrag till kommande workshops.
  Ännu en samlingsplats för trakten har öppnas i en gammal miljö. Genom detta bidrag hoppas vi bidra till en start på en ny samlingspunkt i Getinge.

Beslutande råd under 2018 var Markus Rytterkull, Flyinge, Margareta Holmgren (sammankallande), Gårdstånga, Ann-Margreth Nilsson, Getinge och Ulf Lundin, Flyinge.