Allmän information om verksamheten

Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling (org 846502-7657) har sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden bl a genom att ordna lokala aktiviteter och driva projekt för bygdens utveckling.

Aktiviteter under 2019

I januari hölls Flyingerådet. Då hade vi ”idéverkstad” utifrån potentialer som kommit upp i den lokalekonomiska analysen och ett antal teman kom upp.  I juni ordnade föreningen traditionsenligt midsommar på Gröningen i Flyinge. Kreativa blomster ordnande kransar till försäljning. Det var som vanligt mycket välbesökt och uppskattat! Birgitta Ekman stod för musiken och Gof IF hade fikaförsäljning och chokladhjul. Det anordnades även ponnyridning.

I september arrangerades skördefesten för tredje gången för att synliggöra all den kraft och företagsamhet som finns i bygden och i närområdet. I år var vi på Föreningsgården i Gårdstånga med 15 utställare som sålde grönsaker och hantverksprodukter mm. Flyingeskolans sexor stod för kaffe och kakor och föreningen stod för grillad korv och musteriet, där föreningen sålde must på flaska och folk fick komma och musta sina äpplen. Årets barnaktivitet bestod av en naturhinderbana med stockar och halmbalar och barnen fick också möjlighet att gunga i träd via Cecilias man Dan som är arborist. Det kom uppskattningsvis 500 besökande.

Vi arrangerade barnloppis under två tillfällen i april och oktober med drygt 40st utställare i april och 17st i okt (mindre antal p g a platsbrist) som sålde leksaker och barnkläder och säkert 150 besökare. På höstloppisen, som vi hade i Föreningsgården, sålde föreningen korv med bröd, kaffe och kakor.

Under hösten ordnade Kjell-Åke Ottosson två ”Mat- och Vinkvällar” på Föreningsgården. Upplägget för dessa är att man tillsammans lagar mat och avnjuter vin som passar till. Första gången lagade man bl a fisk- och skaldjurssoppa och den andra gången hade man spanskt tema med tapas. Träffarna hade ca 10 deltagare var, och blev mycket lyckade. Kjell-Åke kommer att fortsätta med dem under 2020.

Projekt- och utvecklingstidéer

Styrelsen diskuterade lite nya projektidéer; redskapspool för bygden, ”Harstångapendeln” – lokala bussturer mellan Harlösa och Gårdstånga, hantverkskvällar mm. Även olika barnaktiviteter har diskuterats. Vi inledde ett försök till diskussion med Trafikverket om belysning på cykelbanan utmed väg 104, samt etablerade fördjupad kontakt med kommunen kring olika utvecklingsfrågor.

Informationsspridning

Föreningen har sina hemsidor för bygden, föreningen och bolagen; www.flyingebygden.se , www.flyingeutveckling.se och www.fbgab.se. I sociala medier driver föreningen gruppen Flyingebygden Tillsammans, som har cirka 1400 medlemmar (jan 2020), en öppen och mycket aktiv grupp för lokal utveckling och lokala frågor inom Flyingebygden. Vidare facebooksidan Flyingebygden som är en mer officiell kanal för föreningen. Föreningen driver också ett instagramkonto: https://www.instagram.com/flyinge_utveckling/. Försäljning av Flyingeboken fortsätter, de flesta via frisören och på olika evenemang. Vi har även delat ut boken som gåva vid tillfällen.

Styrelsearbetet

Styrelsen fick tre nya medlemmar under 2019, Mia Engström och Cecilia Liedman från Hammarlunda, samt Anders Grane på Flyinge Kungsgård. Styrelsen lyckades tyvärr inte engagera någon frivillig kassör, så ordföranden har fått ta på sig det löpande kassörsarbetet med in- och utbetalningar etc och Mia Engström har stått som officiell kassör. Leif Larsson har varit adjungerad till styrelsen som representant för bygdebolaget.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

  • Ordförande Sara Ericsson, Flyinge
  • Karin Therén, sekreterare, Flyinge
  • Martina Bergström, Flyinge
  • Elisabeth Rydberg, Getinge
  • Mia Engström, kassör, Hammarlunda
  • Suppleant Cecilia Liedman, Hammarlunda
  • Suppleant Anders Grane, Flyinge Kungsgård

Revisorer: Markus Rytterkull och Per-Olof Treijner, Flyinge, revisorssuppleant Per Brunmark, Gårdstånga. Valberedningen var vakant under året.

Under verksamhetsåret 2019 har sex ordinarie protokollförda styrelsemöten hållits och därtill har det förekommit ett antal arbetsmöten i samband med aktiviteter. Styrelsen har fortsatt med de lokala aktiviteterna för att engagera folk i bygden, samt diskuterat nya projektidéer för att involvera bygdebolaget. Ordförande Sara Ericsson har representerat bygden genom styrelsearbete för Idéburen Utveckling, inom leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” m m. Styrelsen har under 2019 arbetat ideellt ca 1000 timmar. Utöver styrelsen har övriga medlemmar och bygdebor lagt ner uppskattat ca 150 timmar. Det ideella arbetet har innefattat arbete i styrelsen, olika möten och lokala aktiviteter, samt arbete med föreningens och bygdens hemsidor och sociala medier.

Medlemmar

Föreningen har under året haft totalt 25 betalande medlemmar, vilket är en minskning mot 2018. Årsavgiften har varit oförändrad sen tidigare år: 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för företagsmedlem.

Flyingefonden

En fond för donationer inom Flyingebygden, som är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente. Fonden har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut till bygdens bästa.

Fondens behållning vid årsskiftet 2019/2020: 258 500 kronor, placerat hos Sparbanken Skåne.

Flyingefondens delade inte ut några bidrag under 2019.

Beslutande råd under 2019 var Markus Rytterkull, Flyinge, Margareta Holmgren (sammankallande), Gårdstånga, Ann-Margreth Nilsson, Getinge