Under 2018-2019 arbetar föreningen med en lokalekonomisk analys över bygden: lea-flyingebygdengden.

Gustaf Ramel har under 2018 tagit fram en skiss över rekreationspark i Gårdstånga, som är under utveckling.