En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten
till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget
beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur
avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:
• Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
• Ungdomsstipendium
• Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
• Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
• Investering som höjer bygdens värde och trivsel
• Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo
Aktiviteter som gör att folk träffas, samlas och umgås premieras.

Fondens behållning uppgår vid årsskiftet 2017/2018 till drygt
221 000 kronor som är placerat hos Ekobanken.

Ansökan görs senast 1 oktober och bidrag beslutas före 1 december
samma år. Ansökan skickas till Margareta Holmgren, se kontaktuppgifter nedan.

Utdelning har skett till bl a scouternas facklor vid valborgselden, en
hjärtstartare för hästar, midsommarfirande vid gröningen.

Flyingefondens råd 2018

Sammankallande Margareta Holmgren, Gårdstånga.  Epost: moj.magic@gmail.com , telefon: 046 52454  eller 072 7088646

Ann-Margreth Nilsson, Getinge. Epost: ann-margreth@woodmac.se , telefon: 046 98114

Markus Rytterkull, Flyinge. Epost: rytterkull@yahoo.com telefon 0703-668646