ÅRSMÖTE UPPDATERING #2

Årsmötet för Flyinge Utveckling /Flyingebygden Tillsammans kommer hållas digitalt.

Datum: 26/4 kl 14

Plats: Vid din dator

På grund av de rådande omständigheterna med den pågående coronapandemin, så kommer vi att hålla årsmötet digitalt.

Anmäl er genom att maila ordf@flyingeutveckling.se så skickar vi en möteslänk till er på söndag förmiddag inför mötet på eftermiddagen.

Vi kommer använda oss av mötesplattformen Zoom, så man kan delta via datorn eller telefon hemifrån. Zoom är ganska enkelt att använda. Det fungerar som bäst om du laddar ner programmet, men du kan även ansluta via din browser direkt genom att klicka på länken i mailet. Här finns mer information om hur Zoom fungerar. https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac

Efter föreningens årsmöte, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Vi bjuder på smörgåstårta, så meddela om ni kommer och eventuell specialkost, senast den 22/4

På förra årsmötet beslutades att revidera stadgarna, vilket kommer att fastställas på detta årsmöte, samt bygdens nya utbredning med Hammarlunda inkluderat

Dagordning

1. val av mötesordförande för årsmötet
2. val av sekreterare för årsmötet
3. val av två justeringsman och tillika rösträknare
4. fastställande av röstlängd
5. styrelsens och revisorernas berättelser
6. ansvarsfrihet for styrelsen
7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:
a. Beslut om revidering av stadgarna
b. Beslut om bygdens nya utbredning
8. ersättning till styrelsen och revisorerna
9. styrelsens förslag till budget samt medlemsavgift
10. val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
11. val av revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning
12. Kalender och verksamhetsidéer i föreningen 2020
13. övriga frågor

Varmt välkomna!

Styrelsen i Flyinge Utveckling/Flyingebygden Tillsammans,