Hur kan Flyingebygden utvecklas och vilka möjligheter ser vi inom vår bygd?

Flyinge Utveckling bjuder årligen in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till bygden!

Summering Flyingerådet 2014

Summering Flyingerådet 2016

IMG_1991