Om Flyingefonden

En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten
till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget
beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur
avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:
• Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
• Ungdomsstipendium
• Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
• Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
• Investering som höjer bygdens värde och trivsel
• Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo
Fondens behållning uppgår vid årsskiftet 2015/2016 till knappt
200 000 kronor som är placerat hos Ekobanken.

Ansökan görs senast 1 oktober och bidrag beslutas före 1 december
samma år.

Utdelning har skett till bl a scouternas facklor vid valborgselden, en
hjärtstartare för hästar, midsommarfirande vid gröningen.

Flyingefondens råd 2016

Sammankallande Margareta Holmgren, Gårdstånga.  Epost: moj.magic@gmail.com , telefon: 046 52454  eller 072 7088646

Ann-Margreth Nilsson, Getinge. Epost: ann-margreth@woodmac.se , telefon: 046 98114

 

Kategorier