Bli medlem och stöd bygdens utveckling!

Endast tillsammans kan vi göra en stark bygd starkare! Gå med i Flyinge Utveckling och påverka bygdens utveckling.

Årsavgiften är 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för
organisationsmedlem.

Betala in på BG 5592-5754

Kategorier