Endast tillsammans kan vi göra en stark bygd starkare! Gå med i Flyinge Utveckling och påverka bygdens utveckling.

Årsavgiften är 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för
organisationsmedlem.

Gå in på SimpleSignup och gå med nu 🙂
simplesignup.se – medlemskap-flyingeutveckling-2019