Endast tillsammans kan vi göra en stark bygd starkare! Gå med i Flyinge Utveckling och påverka bygdens utveckling.

Årsavgiften är 50 kr för enskild medlem, 100 kr för ett hushåll och 500 kr för organisationsmedlem. Gå in på länken nedan så är det kvickt gjort:
simplesignup.se – medlemskap-flyingeutveckling-2019

Välkommen  🙂