Årsmöte Flyinge Utveckling

Kallelse till årsstämma Plats: Föreningsgården, Flyingevägen 26 Torsdag den 25 april 2019 kl 18.30 Alla medlemmar kallas härmed till årsstämma. Efter föreningsstämman, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Bygdebolaget bjuder på matig fika. Meddela ev allergier! Dagordning val av mötesordförande för årsmötet val av sekreterare för årsmötet val av två justeringsman och tillika rösträknare fastställande […]