Flyinge Utveckling

Flyinge Utveckling är en ideell, allmännyttig och politisk obunden förening som grundades 2002 för att utveckla Flyingebygden och öka dess värde, gemenskap och sammanhållning.

Föreningen arbetar med information, opinionsbildning, miljö-, natur- och kulturprojekt och evenemang, samt stötta och uppmärksamma de olika lokala aktörerna.

Föreningen driver projekt med natur- och miljöfokus; energibesparing, lokal energiproduktion lokalt driven kollektivtrafik, biogasprojekt, förslag att upprätta ekomuseum och naturum, förslag på Hästmuseum, ridledsutveckling, diverse naturinventeringar mm.

projekt

Kategorier