Flyinge Utveckling är en ideell, allmännyttig och politisk obunden förening som grundades 2002 för att utveckla Flyingebygden och öka dess värde, gemenskap och sammanhållning.

Föreningen arbetar med information, opinionsbildning, miljö-, natur- och kulturprojekt och evenemang, samt stötta och uppmärksamma de olika lokala aktörerna.

Föreningen driver projekt med natur- och miljöfokus; energibesparing, lokal energiproduktion lokalt driven kollektivtrafik, biogasprojekt, förslag att upprätta ekomuseum och naturum, förslag på Hästmuseum, ridledsutveckling, diverse naturinventeringar mm.

projekt